Ett absolut tätskikt mot lukter, fukt, emissioner och radon 

DRY-TOP Spärrskiktslaminat

 DRY-TOP spärrlaminat- Absolut tätt mot alla typer av lågmolekylära emissioner.  
 
 
   UNIK MILJÖSPÄRR

Helt säker funktion under alla typer av golv. Förbättrar golvvärme. Materialet är ett bygganpassat limningsbart laminat av plast och metallfolie.
 
TÄTHET

Ett inlaminerat metallskikt ger spärren absolut täthet mot fukt, emissioner och lukter av alla slag. Med absolut täthet menas på atomnivå. Produkten är därmed ur täthetssynpunkt helt överlägsen alla typer av spärrande plastmaterial och målade spärrskikt som i dag används i byggindustrin.
 
BYGGHÖJD

. Tjockleken på hela systemet som omfattar- lim, skarvband, och en tunn överspackling, blir ca 4,5 mm. Vid lös läggning utan spackel < 1 mm.
 
SÄKERHET

Alla ingående material I systemen har en mycket god miljöprofil. Materialen är helt säkra även på fuktig cementrik betong. Skarvbanden ger samma höga täthet och säkerhet åt fogarna.
 

INLÄGGNING.

En entreprenör, oftast golventreprenören, kan utföra hela arbetet.
 
PRISET

 Unik täthet. Låg bygghöjd. Snabb installation. Underhållsfritt och utan driftkostnad. Resultatet blir garanterat säker inomhusmiljö till låg kostnad.


 
DRY-TOP spärrlaminat har en helt säker funktion på alla betongunderlag oavsett fukthalt. 
 
 
DRY-TOP AB
 
 
 
 
 
 

 

 

 

         

         STOPP FÖR

  • Föroreningar i mark och betongstomme.
  • Lukter          
  • Emissioner efter lim och spackelskador.        
  • Fukt.        
  • Radon från mark eller blåbetong.